10 let Klubu přátel červenobílé hole

Úvodní stranaNovinky > 10 let Klubu přátel červenobílé hole

V novém čísle časopisu sluchově postižených GONG můžete nalézt článek vydaný k 10 výročí Klubu přátel červenobílé hole. Článek si buďto můžete stáhnout v plné grafické podobě jako soubor PDF, nebo níže přečíst celý jeho text.

Scan článku z časopisu GONG(pdf, 2,37 MB)

 

Text článku:

V letošním roce oslaví náš klub (KPČH) deset let své existence. Slavnost proběhne formou celorepublikové konference s názvem "Péče o hluchoslepé ze všech aspektů".

U jeho zrodu byli Ota Pačesová, Marcela Machovičová, Leopold Brückner, Alan Ptáček a Klára Lipská, nyní Ptáčková. Náš klub byl čtvrtou organizací osob s hluchoslepotu, která vznikla po roce 1991, a to v dubnu 2005 na základě přání několika hluchoslepých lidí, kteří projevili touhu neformálně se scházet a svobodně se vyjadřovat. S pomocí dobrovolníků chtěli být sami aktivní a činnost klubu si řídit sami bez závislosti na odborném týmu pracovníků, který by jim určoval a vybíral pro ně volnočasové aktivity. Chtěli se scházet volně, přátelsky, plánovat společné akce. Navzájem si předávat zkušenosti. Příkladem může být Liberec, kde se dvě členky klubu pravidelně spolu scházejí a vytvářejí překrásné věci. Jsou-li členové klubu soběstační, nemusí mít na pobytech povinně průvodce. Pokud průvodce potřebují a nemají svého vlastního, zajišťujeme je z řad dobrovolníků, většinou studentů.

Prvním předsedou KPČH byl zvolen Ing. Leopold Brückner, který současně vedl i klub v Brně. Další členové prvního předsednictva byli Karla Jandlová a Martin Tarčinec. Tajemníkem KPČH byla jmenovaná Ota Pačesová, bývalá ředitelka LORM, která je ve funkci dosud. Zajišťuje především administrativní, organizační a účetní práce a v neposlední řadě také práci tlumočníka na akcích klubu. O něco později se k hlavnímu týmu přidala velká opora Martina Hanusová, výtvarně nadaná drátenice a dobrovolník z Okamžiku. První dva roky náš klub hospodařil pouze s členskými příspěvky a dary od drobných dárců. Pracovníci i dobrovolníci si veškerou režii hradili sami včetně jízdného, účasti na pobytech apod. Od roku 2008 nás začal pravidelně podporovat Úřad vlády, jmenovitě Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Jedná se především o finanční prostředky na realizaci putovní výstavy "Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme...", kterou od roku 2007 pořádáme v městských knihovnách po celé ČR. Své desáté výročí letos oslaví i občasník Paprsek ze tmy. Zajímavý je tím, že si jej vytvářejí především aktivnější členové klubu, kteří do něho pravidelně přispívají. Současným předsedou je Martin Tarčinec a členy předsednictva Dana Ťukalová a Marcela Machovičová.

Ota Pačesová

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)