Klub červenobílé hole je tu pro vás: ohlédnutí za desetiletou činností

Úvodní stranaNovinky > Klub červenobílé hole je tu pro vás: ohlédnutí za desetiletou činností

V novém čísle časopisu sluchově postižených GONG můžete nalézt článek vydaný k 10 výročí Klubu přátel červenobílé hole. Článek si buďto můžete stáhnout v plné grafické podobě jako soubor PDF, nebo níže přečíst celý jeho text.

Scan článku z časopisu GONG(pdf, 1,73 MB)

 

Text článku:

Klub pomáhá orientovat se lidem s hluchoslepotou. Snaží se zpřístupnit komunikaci lidí s tímto handicapem, aby se v majoritní společnosti necítili osamoceni. Radí, kam se obrátit se svými starostmi a problémy. Všechny aktivity a služby jsou dobrovolné. Bez ochoty spolupracovníků klubu, doslova nadšenců, si lidé s daným handicapem neumí svůj život představit.

Jaký program klub nabízí?

 • podporuje rozvíjení kulturních aktivit a tvořivosti
 • pořádá návštěvy kulturních a společenských akcí,
 • poznávací výlety
 • organizuje pobytové akce se zaměřením zejména na
 • výtvarnou tvořivost
 • realizuje propagační akce - tematické výstavy
 • související s postižením hluchoslepota
 • vydává občasník „Paprsek ze tmy“
 • je zázemím, kde si členové povídají v malých
 • skupinkách a vyměňují si své zkušenosti
 • členem klubu může být každý občan starší 18 let

Předsednictvo klubu

Bez předsednictva nelze fungovat. Současné jeho složení je: Martin Tarčinec, předseda od roku 2011, věk 38 let, nevidomý a nedoslýchavý, Marcela Machovičová i Dana Ťukalová, obě 55 let, mají Usherův syndrom, tj. progresivní vada zraku a ztráta sluchu cca 95 %. Členy dozorčí rady jsou Jarmila Tarčincová, předsedkyně dozorčí komise, 66 let, matka předsedy, hlídá účetnictví, Ladislav Berky, 43 let, od mládí těžce slabozraký, neslyšící, používá znakový jazyk, Martina Hanusová, 43 let, smyslově zdravá, je lektorkou pro výtvarnou činnost, připravuje výstavy Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme... společně s Otou Pačesovou, 68 let, která je současně tajemnicí, účetní a tlumočnicí klubu. Obě vykonávají přátelské návštěvy členů klubu a pomohou jim v případě potřeby se vším, co je třeba.

Původně interní občasník, jehož první číslo vyšlo ještě před registrací KPČH krátce po založením přípravného výboru, a to v dubnu 2005. Cílem Paprsku bylo aktuálně informovat o dění jak v klubu, tak ve společnosti. Obsahoval rubriky Stalo se, Připravujeme, Aktuálně, Poradna a Listárna. Přispěvatelem byla Ota Pačesová a tehdejší předseda Leo Brückner. Postupně se rozšiřoval a redakční činnost převzaly studentka Míša Růžičková z Katedry speciální pedagogiky UHK, po ní členka předsednictva Marcela Machovičová, sama hluchoslepá. Dala Paprsku novou podobu a strukturu, kterou držíme dosud. Literární okénko a Nabídku pro čtenáře vede další členka klubu Jana Rzepecká. V současné době Paprsek připravuje Martina Hanusová. Paprsek je zasílán emailem na sto adres, osmi lidem v černotisku poštou a jednou vychází i v Braillově písmu. Není dotován. V současné době se připravuje jubilejní číslo, které bude složeno z nejlepších příspěvků. Všechna stará vydání od roku 2005–2014 lze najít na stránkách www.klubpratel.wz.cz.

Hana Marie Kunešová

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)