Jak jsme financováni

Úvodní stranaPro dárce > Jak jsme financováni

Klub přátel červenobílé hole o. s. není dotován státní dotací.

Je financován z projektů, které podpořili dárci (informace o podpoře od dárců).

Některé aktivity a náklady na činnost si dobrovolníci i členové dosud hradí ze svých vlastních prostředků.

Vzhledem k tomu, že návštěvníci klubu jsou většinou osoby, které jsou závislé pouze na příjmu z důchodů, rádi bychom jim poskytli zdarma malé občerstvení na klubových setkáních a společenských akcích.

Příspěvek ve výši 50% na pobytové týdenní akce (cca 1.500,- Kč na osobu).

Zajištění dopravy od vlaku či autobusu hromadné dopravy do příslušného ubytovacího zařízení.

Veškeré služby (doprovody, předčítání, návštěvy v místě bydliště a poradenství) provádí dobrovolníci a tudíž bez nároku na mzdy.

S kým spolupracujeme

 • VIA Občanské sdružení hluchoslepých
 • ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí
 • Cesty poznání o.s. pro zrakově postižené
 • Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s.
 • Palata - Domov pro zrakově postižené, Praha 5
 • ÚSP Brno - Chrlice
 • Tyflo Vysočina Jihlava, o. p. s.
 • Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých
 • ASNEP - Asociace organizaci neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel - www.asnep.cz (externí odkaz)
 • Centrum pro zrakově postižené Karolina – UK, Praha
 • Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta
 • Tyfloservis, o. p. s., Praha
 • TyfloCentrum Praha o.p.s.
 • Česká unie neslyšících o.s., Praha
 • APPN, o.s. - Agentura Profesního Poradenství pro Neslyšící (APPN), Praha
 • Evangelická akademie Praha
 • Diakonie ČCE - Středisko pro zrakově postižené
(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)