Finanční zpráva za rok 2008

Úvodní stranaPro dárce > Finanční zpráva za rok 2008

Kód

Výnosy

D - částka

602

tržby - účastníci

46.650,- Kč

604

tržby ostatní

611,- Kč

640

členské příspěvky

1.825,- Kč

662

úroky

169,- Kč

68201

dotace a příspěvky práv. osoby

200.300,- Kč

68202

dary fyzické a práv. osoby

20.859,- Kč

výnosy celkem

270.414,- Kč


Kód

Náklady

MD - částka

501

kancelářský materiál

3.149,- Kč

501

materiál artedílna

23.188,- Kč

512

cestovné

8.219,- Kč

513

kluby - občerstvení

2.933,- Kč

51801

poštovné

3.251,- Kč

51802

telefony, internet

8.428,- Kč

518

ostatní služby

34.403,- Kč

51804

kopírování, foto

27.034,- Kč

51805-6

pobytové akce

59.420,- Kč

521

OOV - lektoři, účetní

56.100,- Kč

540-548

ostatní náklady, poplatky

1.639,- Kč

54802

bankovní poplatky

1.553,- Kč

náklady celkem

229.317,- Kč


Hospodářský výsledek

částka

výnosy celkem

270.414,- Kč

náklady celkem

- 229.317,- Kč

hospodářský výsledek celkem

41.097,- Kč

hospodářský výsledek z minulých let

27.950,- Kč


Kód

Granty

částka

910

Stav fondů grantů roku 2009

30.000,- Kč


Majetek

částka

zůstatek banka - k 31.12.2008

89.911,- Kč

zůstatek pokladna - k 31.12.2008

9.137,- Kč

majetek celkem

99.048,- Kč

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)