Finanční zpráva za rok 2010

Úvodní stranaPro dárce > Finanční zpráva za rok 2010

Kód

Výnosy

D - částka

602

tržby za služby

26.400,- Kč

602

tržby z výrobků - benefice

1.040,- Kč

640

členské příspěvky

1.000,- Kč

662

úroky

11,- Kč

68201

granty a dotace práv. osoby

132.900,- Kč

68203

dary fyzické osoby

5.700,- Kč

682040

výnosy sbírky

5.809,- Kč

výnosy celkem

172.860,- Kč


Kód

Náklady

MD - částka

501

kancelářský materiál

2.075,- Kč

501

materiál artedílna

11.364,- Kč

504

DHM do 40 tis.

13.742,- Kč

511

DNM do 60 tis.

4.826,- Kč

512

cestovné

10.191,- Kč

513

kluby - občerstvení, odměny soutěže

2.707,- Kč

51800

nájemné

11.000,- Kč

51802

telefony, internet, pošta

5.723,- Kč

51803-08

předplatné, vstupné, kurzy, ostatní

3.468,- Kč

51804

kopírování, foto

1.265,- Kč

51805-6

pobytové akce

47.500,- Kč

521

DPP

70.865,- Kč

538-548

ostatní náklady

21.565,- Kč

54802

bankovní poplatky

1.698,- Kč

náklady celkem

207.989,- Kč


Hospodářský výsledek

částka

výnosy celkem

172.860,- Kč

náklady celkem

- 207.989,- Kč

hospodářský výsledek celkem - ztráta

- 35.129,- Kč


Majetek

částka

zůstatek banka - k 31.12.2010

8.383,- Kč

zůstatek sbírkový účet - k 31.12.2010

0,- Kč

zůstatek pokladna - k 31.12.2010

2.081,- Kč

majetek celkem

10.464,- Kč

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)