Finanční zpráva za rok 2011

Úvodní stranaPro dárce > Finanční zpráva za rok 2011

Kód

Výnosy

D - částka

602

tržby za služby

65.600,- Kč

602

tržby z výrobků - benefice

1.940,- Kč

640

členské příspěvky

1.750,- Kč

662

úroky

10,- Kč

68201

granty a dotace práv. osoby

215.000,- Kč

68203

dary fyzické osoby

8.476,- Kč

výnosy celkem

292.776,- Kč


Kód

Náklady

MD - částka

501

kancelářský materiál

4.614,- Kč

501

materiál artedílna

2.765,- Kč

504

DHM do 40 tis.

0,- Kč

511

DNM do 60 tis.

1.631,- Kč

512

cestovné

15.591,- Kč

513

kluby - občerstvení, odměny soutěže

1.654,- Kč

51800

nájemné

10.000,- Kč

51802-02

telefony, internet, pošta

2.366,- Kč

51803-08

předplatné, vstupné, kurzy, ostatní

2.240,- Kč

51805-6

pobytové akce

72.310,- Kč

521

DPP

73.900,- Kč

538-548

ostatní náklady

3.728,- Kč

54802

bankovní poplatky

862,- Kč

náklady celkem

191.661,- Kč


Hospodářský výsledek

částka

výnosy celkem

292.776,- Kč

náklady celkem

- 191.661,- Kč

hospodářský výsledek celkem - zisk

101.115,- Kč


Majetek

částka

zůstatek banka - k 31.12.2011

105.711,- Kč

pohledávky - k 31.12.2011

500,- Kč

zůstatek pokladna - k 31.12.2011

5.367,- Kč

majetek celkem

111.578,- Kč

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)