Finanční zpráva za rok 2012

Úvodní stranaPro dárce > Finanční zpráva za rok 2012

Kód

Výnosy

D - částka

602

tržby za služby

40.300,- Kč

602

tržby z výrobků - benefice

300,- Kč

640

členské příspěvky

2.100,- Kč

662

úroky

9,- Kč

68201

granty a dotace práv. osoby

56.000,- Kč

68203

dary fyzické osoby

570,- Kč

výnosy celkem

99.279,- Kč


Kód

Náklady

MD - částka

501

kancelářský materiál

1.684,- Kč

501

materiál artedílna

4.329,- Kč

504

DHM do 40 tis.

1390,- Kč

511

DNM do 60 tis.

0,- Kč

512

cestovné

10.355,- Kč

513

kluby - občerstvení, odměny soutěže

753,- Kč

51800

nájemné

11.045,- Kč

51802-02

telefony, internet, pošta

6.973,- Kč

51803-08

předplatné, vstupné, kurzy, ostatní

1.313,- Kč

51805-6

pobytové akce

81.850,- Kč

521

DPP

54.000,- Kč

538-548

ostatní náklady

699,- Kč

54802

bankovní poplatky

916,- Kč

náklady celkem

175.307,- Kč


Hospodářský výsledek

částka

výnosy celkem

99.279,- Kč

náklady celkem

- 175.307,- Kč

hospodářský výsledek celkem - ztráta

- 76.028,- Kč


Majetek

částka

zůstatek banka - k 31.12.2012

34.054,- Kč

pohledávky - k 31.12.2012

70,- Kč

zůstatek pokladna - k 31.12.2012

1.426,- Kč

majetek celkem

35.480,- Kč

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)