Finanční zpráva za rok 2013

Úvodní stranaPro dárce > Finanční zpráva za rok 2013

Kód

Výnosy

D - částka

602

tržby za služby

34.400,- Kč

602

tržby z benefice

1.400,- Kč

640

členské příspěvky

1.600,- Kč

662

úroky

11,- Kč

68201

granty, dary a dotace práv. osoby

164.500,- Kč

68203

dary fyzické osoby

30.059,- Kč

výnosy celkem

231.970,- Kč


Kód

Náklady

MD - částka

501

kancelářský materiál

2.406,- Kč

501

materiál artedílna

1.921,- Kč

504

DHM do 40 tis.

0,- Kč

511

DNM do 60 tis.

1.080,- Kč

512

cestovné

10.445,- Kč

513

kluby - občerstvení, odměny soutěže

2.223,- Kč

51800

nájemné

10.000,- Kč

51801-02

telefony, internet, pošta

5.267,- Kč

51803-08

předplatné, vstupné, kurzy, ostatní

3.354,- Kč

51805-6

pobytové akce

51.000,- Kč

521

DPP

50.350,- Kč

538-548

ostatní náklady

1.774,- Kč

54802

bankovní poplatky

854,- Kč

náklady celkem

140.674,- Kč


Hospodářský výsledek

částka

výnosy celkem

231.970,- Kč

náklady celkem

- 140.674,- Kč

hospodářský výsledek celkem - zisk

91.296,- Kč


Majetek

částka

zůstatek banka - k 31.12.2013

122.133,- Kč

závazky - k 31.12.2013

200,- Kč

zůstatek pokladna - k 31.12.2013

4.913,- Kč

majetek celkem

127.046,- Kč

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)