Finanční zpráva za rok 2014

Úvodní stranaPro dárce > Finanční zpráva za rok 2014

Kód

Výnosy

D - částka

602

tržby za služby

28.600,- Kč

640

členské příspěvky

2.080,- Kč

662

úroky

11,- Kč

68201

granty, dary a dotace práv. osoby

67.000,- Kč

68203

dary fyzické osoby

 

výnosy celkem

97.691,- Kč


Kód

Náklady

MD - částka

501

kancelářský materiál

917,- Kč

501

materiál artedílna

4.237,- Kč

504

DHM do 40 tis.

0,- Kč

511

DNM do 60 tis.

1.285,- Kč

512

cestovné

14.453,- Kč

513

kluby - občerstvení, odměny soutěže

1.221,- Kč

51800

nájemné

10.000,- Kč

51801-02

telefony, internet, pošta

4833,- Kč

51803-08

předplatné, vstupné, kurzy, ostatní

335,- Kč

51805-6

pobytové akce

60.537,- Kč

521

DPP

46.500,- Kč

538-548

ostatní náklady

1.492,- Kč

54802

bankovní poplatky

467,- Kč

náklady celkem

146.277,- Kč


Hospodářský výsledek

částka

výnosy celkem

97.691,- Kč

náklady celkem

- 146.277,- Kč

výsledek celkem - ztráta

48.586,- Kč


Majetek

částka

zůstatek - k 31.12.2014

71.959,- Kč

závazky - k 31.12.2014

0,- Kč

zůstatek pokladna - k 31.12.2014

6.301,- Kč

majetek celkem

78.260,- Kč

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)