Finanční zpráva za rok 2015

Úvodní stranaPro dárce > Finanční zpráva za rok 2015

Kód

Výnosy

D - částka

602

tržby za služby

56.920,- Kč

640

členské příspěvky

2.250,- Kč

662

úroky

12,- Kč

68201

granty, dary a dotace práv. osoby

188.700,- Kč

68203

dary fyzické osoby

6.000,- Kč

výnosy celkem

253.882,- Kč


Kód

Náklady

MD - částka

501

kancelářský materiál

784,- Kč

501

materiál artedílna

3.188,- Kč

504

DHM do 40 tis.

0,- Kč

511

opravy a údržba PC

2.880,- Kč

512

cestovné

7.049,- Kč

513

kluby - občerstvení, odměny soutěže

16.200,- Kč

51800

provozní služby

16.200,- Kč

51801-02

telefony, internet, pošta

4.558,- Kč

51803-08

předplatné, vstupné, kurzy, ostatní

820,- Kč

51805-6

pobytové akce

106.200,- Kč

521

DPP

58.100,- Kč

538-548

ostatní náklady

3.088,- Kč

54802

bankovní poplatky

680,- Kč

náklady celkem

206.684,- Kč


Hospodářský výsledek

částka

výnosy celkem

253.882,- Kč

náklady celkem

- 206.684,- Kč

výsledek celkem - zisk

47.198,- Kč


Majetek

částka

zůstatek - k 31.12.2015

121.183,- Kč

závazky - k 31.12.2015

0,- Kč

zůstatek pokladna - k 31.12.2015

4.275,- Kč

majetek celkem

125.458,- Kč

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)