Finanční zpráva za rok 2016

Úvodní stranaPro dárce > Finanční zpráva za rok 2016

Kód

Výnosy

D - částka

602

tržby za služby

65.550,- Kč

640

členské příspěvky

1.050,- Kč

662

úroky

15,- Kč

68201

granty, dary a dotace práv. osoby

66.200,- Kč

68203

dary fyzické osoby

3.200,- Kč

celkem

136.015,- Kč


Kód

Náklady

MD - částka

501

kancelářský materiál

1.394,- Kč

501

materiál artedílna

1.292,- Kč

504

DHM do 40 tis.

0,- Kč

511

opravy a údržba PC

2.106,- Kč

512

cestovné

5.111,- Kč

513

kluby - občerstvení, odměny soutěže

1.689,- Kč

51800

provozní služby

10.292,- Kč

51801-02

telefony, internet, pošta

2.500,- Kč

51803-08

předplatné, vstupné, kurzy, ostatní

910,- Kč

51805-6

pobytové akce

96.965,- Kč

521

DPP

44.990,- Kč

538-548

ostatní náklady

2.798,- Kč

54802

bankovní poplatky

326,- Kč

celkem

170.373,- Kč


Hospodářský výsledek

částka

výnosy celkem

136.015,- Kč

náklady celkem

- 170.373,- Kč

výsledek celkem - ztráta

34.358,- Kč


Majetek

částka

zůstatek - k 31.12 2016

96.934,94,- Kč

závazky - k 31.12 2016

-8.000,- Kč

zůstatek pokladna - k 31.12 2016

2.164,- Kč

majetek celkem

91.098,94,- Kč

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)