Několik užitečných informací o hluchoslepotě

Úvodní stranaHluchoslepota > Několik užitečných informací o hluchoslepotě
 • Lidi s hluchoslepotou poznáte podle červenobílé hole, kterou používají místo hole bílé. Je to upozornění, že tito lidé kromě zrakové vady, také špatně slyší.
foto: Červenobílá hůl
 • Není potřeba zvyšovat hlas, ale je nutné se snažit mluvit pomalu a zřetelně, směrem k hluchoslepému.
 • Při setkání s hluchoslepým je potřeba přistoupit čelem k osobě, lehce se dotknout ramene a normálně promluvit, nekřičet.
 • Při doprovázení je zde jiné pravidlo než u nevidomého. Průvodce nejde po bezpečnější straně, ale jde vždy po té straně, kde klient lépe slyší. To je pro něho bezpečnější, protože uslyší popis trasy, upozornění na překážku apod. Je důležité se při prvním kontaktu zeptat, ze které strany klient slyší lépe, a po této straně doprovázet. Většinou si o to řekne sám. Potom je již důležité na to dbát, sedat si a stoupat vedle z této strany. U stolu v restauraci si nesedat naproti osobě, ale vždy vedle, co nejblíže na doslech.
 • Je nutné, pokud na chvilku někam odcházíte, ujistit se, zda vaše sdělení klient slyšel. V hlučném prostředí vaše kroky neslyší, ani šoupání židle apod. Při návratu na sebe zase upozorněte.
 • Nespoléhejte na to, že váš klient špatně slyší, a dejte si pozor na nevhodné poznámky, i když třeba řečené žertem. Nikdy nevíte, jak a co slyší.
 • Snažte se vyhledávat pokud možno tiché prostředí, v interiéru není vhodné pouštět rádio a televizi. Ztěžuje to komunikaci.
 • Ostatní zásady komunikace a pravidla doprovodu jsou stejná jako u nevidomých.

Co si lidé myslí, když slyší slovo hluchoslepota

 • Omyl: Hluchoslepá osoba nevidí a neslyší, nemůže se nijak domluvit.
 • Skutečnost: Totálně hluchoslepých osob je na světě velmi málo. Někteří z těchto lidí jsou zcela neslyšící a nevidomí, ale většina má zachovány zbytky jednoho nebo obou poškozených smyslů. Většina osob má zachován jeden smysl, který může využívat s pomocí kompenzační pomůcky (např. u vady sluchu sluchadlo, kochleární implantát) nebo používat při komunikaci speciální dorozumívací systémy, znakový jazyk, taktilní znakový jazyk a různé druhy prstových a dotykových abeced.
 • Omyl: Červenobílá hůl je ozdobená bílá hůl reflexními proužky.
 • Skutečnost: Červenobílá hůl je uzákoněným označením osoby, která má kromě zrakové vady ještě vadu sluchovou.
 • Omyl: Hluchoslepí neposlouchají hudbu, nesledují televizi.
 • Skutečnost: Hluchoslepí vnímají hudbu vibracemi, pomocí sluchadla mohu vnímat hudbu plně, i když někteří mluvenému slovu nerozumí.
 • Omyl: Při rozhovoru s hluchoslepým – nedoslýchavým je potřeba zvyšovat hlas.
 • Skutečnost: Není potřeba zvyšovat hlas, je však nutné mluvit směrem k jeho lepšímu uchu, a to zřetelně a pomaleji.
(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)