Program konference "Péče o hluchoslepé ze všech aspektů"

Úvodní stranaNovinky > Program konference "Péče o hluchoslepé ze všech aspektů"

Konference probíhá ve dnech 11. 9. - 13. 9. 2015 v Hotelu Junior (externí odkaz) (externí odkaz) v Poděbradech.

Pátek 11. 9. 2015

 • příjezd, prezence, ubytování

Sobota 12. 9. 2015

 • 9.00 - 9.10 Zahájení konference (Martin Tarčinec, Ota Pačesová)
 • 9.10 - 9.20 Specifika osobní asistence pro hluchoslepé (Dana Ťukalová)
 • 9.20 - 9.35 Průvodcovská a předčitatelská služba pro hluchoslepé (PhDr. Jan Jakeš)
 • 9.35 - 9.50 Současný stav sociální péče o hluchoslepé (Ota Pačesová)
 • 9.50 - 10.05 diskuze
 • 10.05 - 10.20 Zkušenosti studenta s kombinovaným postižením zraku a sluchu) s integrací na střední a vysoké škole (Bc. Marek Müller)
 • 10.20 - 10.35 Studenti se zdravotním postižením na UHK (Mgr. Lucie Slezáková-Misařová)
 • 10.35 - 10.45 diskuze
 • 10.45 - 11.10 přestávka a občerstvení
 • 11.10 - 11.30 Taktilní znakový jazyk v komunikaci osob s hluchoslepotou (doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D)
 • 11.30 - 11.45 Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou (Mgr. Roman Vranek)
 • 11.45 - 12.00 diskuze
 • 12.00 - 12.15 přestávka
 • 12.15 - 12.30 Tyfloservis - zvyšování samostatnosti (Mgr. Iveta Langrová)
 • 12.30 - 12.45 Chráněné bydlení pro osoby s hluchoslepotou v České republice (Olga Trégrová)
 • 12.45 - 13.10 Rodiče a jejich role u dětí ve věku dospívání a dospělosti (doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.)
 • 13.10 - 13.20 Volnočasové aktivity vs. pasivita hluchoslepých (Martina Hanusová)
 • 13.20 - 14.00 diskuze, dotazy
 • 14.00 - 15.00 oběd, káva, moučník
 • 15.00 - 18.00 vycházka po Poděbradech, volný program
 • 18.30 - 23.00 slavnostní večer

Neděle 13. 9. 2015

 • do 10.00 je třeba vyklidit pokoje, poté volný program, rozjezdy domů

Poznámka: 12.9. v dopoledních hodinách bude natáčet ČT – pořad TKN.

Záštitu nad konferencí převzalo město Poděbrady.


Konference je součástí akce Týden komunikace osob se sluchovým postižením


Akci sponzorují

Mediálními partnery jsou časopisy Sociální služby a Gong.

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)