Konference v Olomouci - "Pod jednou střechou", 8.12.2009

Úvodní stranaHluchoslepota > Konference v Olomouci - "Pod jednou střechou", 8.12.2009

Dne 8. prosince jsme se zúčastnili s Martinou Hanusovou konference "Pod jednou střechou", kterou pořádalo o.s. Záblesk. Velice ráda na tyto akce Záblesku jezdím a nikdy jsem nebyla zklamaná jejich průběhem. Po organizační stránce vždy perfektní, po odborné stránce vynikající, atmosféra vždy přátelská a občerstvení vždy výborné.

Letos jsme se dokonce sešli s přáteli i ze Skotska a USA, představitelka skotské organizace Sense paní Gillian Morbey je velice příjemná dáma s velikým srdcem. V jejím kratičkém proslovu dýchala láska k lidem z každičkého slova. Proslov prezidenta světové organizace DBI (Deafblind Internacional) pana Williama Greena z USA, byl neformální, příjemný jako celá jeho osobnost. Škoda, že v naší zemi není více lidí s tímto přátelským projevem. Chyběla mi zde osobní účast představitelů z největší a profesionální organizace Lorm. Přečtený omluvný dopis od slečny ředitelky P. Zimermanové byl víceméně formální, i když vyjádřil plnou podporu k tématu konference.

Za organizaci Via se zúčastnil pan Jan Jakeš, který většinou na žádné akci, týkající se hluchoslepoty nechybí, i když mu cestování vzhledem k handicapu může činit určité potíže. Jeho projev byl rovněž kratičký, milý a výstižný.

Tím, že přednášející byli struční, dostalo se dost prostoru jak na odborné předvedení projektu "Pod jednou střechou" tak i na diskusi.

Vítám vstřícnost představitelů obce Olšany u Prostějova a věřím, že projekt "Pod jednou střechou" společně se Zábleskem dotáhnou do konce a sen rodičů ze Záblesku se uskuteční.

Stručně uvedu projekt. Jedná se o komplex budov poblíž fary a kostela. Bude to multifunkční centrum zahrnující chráněné bydlení pro cca 6 hluchoslepých osob s trvalým bydlením a 6 ubytovacích míst pro respitní péči, dům s pečovatelskou službou, vzdělávací centrum s prostory pro volnočasové aktivity. Přilehlý park bude přizpůsoben jak potřebám zdravé veřejnosti tak i potřebám zdravotně postiženým. Každý si zde najde svůj relaxační koutek. Projekt se mi líbil zejména proto, že mi připadá vše účelně využito a že byl zpracován lidově řečeno "hlavou“. Klobouk dolů před architekty z projekční kanceláře Bonmot. Jejich osobní zájem řešit vše s ohledem na prospěch hluchoslepých je nevšední a je potřeba si ho vážit. Náklady na celý komplex činí v předběžném rozpočtu 84 mil. Kč. A já doufám, že se na tento projekt finance najdou. Vždyť o co dál je již menší Slovensko, které svůj Maják pro hluchoslepé vybudovalo.

Ota Pačesová

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)