Malé neziskové organizace pro zrakově postižené

Úvodní stranaHluchoslepota > Malé neziskové organizace pro zrakově postižené
 • Diakonie ČCE - Středisko pro zrakově postižené
  Klimentská 18, 110 15 Praha 1
  telefon: 222 316 306
  e-mail: szp@diakoniecce.cz
  web: szp.diakoniecce.cz (externí odkaz)

  Zvuková, braillská a elektronická knihovna s křesťanským zaměřením. Pořádání setkání a pobytových akcí pro lidi se ZP a jejich přátele.

 • Klub přátel červenobílé hole z. s.
  • Liberec - Ladislav Berky, Liberec
   e-mail: ladislav-berky@seznam.cz
   telefon: 773 682 066 (jen SMS - neslyšící)
  • Praha - Ota Pačesová Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
   e-mail: pacesova.ota@volny.cz
   mobil: 775 164 190
  • web: www.klubpratel.wz.cz

  Informace a poradenství v tématu hluchoslepoty, setkávání hluchoslepých se zaměřením především na kulturně-společenské aktivity.

 • HELPPES - Centrum výcviku psů pro postižené o.s.
  Mikovcova 9 / 531, Praha 2
  e-mail: info@helppes.cz
  web: www.helppes.cz (externí odkaz)

  Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené se zabývá speciálním výcvikem psů pro všechny druhy handicapu – psi pro nevidomé, vozíčkáře, neslyšící, imobilní, postižené záchvatovými onemocněními – epilepsie, kardiaci, apod., kombinované handicapy – hluchoslepé, zrakově postižené vozíčkáře, canisterapie a jako jediné v ČR je držitelem Certifikátu světové organizace Delta Society.

 • UnikaCentrum, o.p.s.
  Žižkova 2364/56, 733 01, Karviná - Mizerov
  e-mail: info@unikacentrum.cz
  web: unikacentrum.cz (externí odkaz)

  Nestátní nezisková společnost, která pomáhá lidem se zdravotním a sociálním znevýhodněním a seniorům v okrese Karviná.

 • Výcviková škola slepeckých psů ELVA
  Centrum humanitární kynologie ELVA
  Čechova 731/23, 289 22 Lysá nad Labem
  e-mail: grocholova@elva.cz
  web: www.elva.cz (externí odkaz)

  Škola se již 14 let zabývá výcvikem vodících psů pro nevidomé.

 • ELVA-HELP občanské sdružení
  Centrum humanitární kynologie ELVA
  Čechova 731/23, 289 22 Lysá nad Labem
  e-mail: andreabaja@seznam.cz
  web: www.elva.cz (externí odkaz)

  Organizace se profesionálně zabývá praktickou canisterapií a výcvikem terapeutických, asistenčních a balančních psů.

 • Občanské sdružení Apogeum
  Jeronýmova 30, 618 00 Brno
  e-mail: apogeum@quick.cz
  web: www.apogeum.info (externí odkaz)

  Občanské sdružení Apogeum se zabývá audio popisem filmů, jejichž zvukové nahrávky bezplatně šíří prostřednictvím Macanovi knihovny a spolupracuje s authoringovými studii na tvorbě audio popisu filmů včetně obrazové složky komerční produkce na DVD. Sdružení vyvíjí podpůrné prostředky pro zkvalitnění sledování audiovizuálních děl osobami těžce zrakově postiženými a Light DVD player je volně stažitelný z webových stránek sdružení, stejně tak jako některé filmy s audio popisem.

 • „Porozumění“ - Sdružení nevidomých a slabozrakých ČR Plzeň
  Dlouhá 4, 312 00 Plzeň
  e-mail: porozumeniplzen@tiscali.cz

  Bezplatné poskytování sociálních služeb (zejména osobní asistence a odborného poradenství) nevidomým, slabozrakým, hluchoslepým, lidem s kombinovaným zdravotním postižením i ostatním zdravotním postižením v Plzeňském kraji.

 • Tyflo Vysočina Jihlava, o. p. s.
  Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava
  e-mail: tyflo@tiscali.cz
  web: www.tyflovysocina.cz (externí odkaz)

  Sociální poradenství, asistenční, průvodcovská a předčitatelská služba, proškolujeme v obsluze pomůcek a zařízení kompenzujících vadu zrakově postižených. Denní stacionář, kulturní a sportovní akce, odborné přednášky.

 • Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých
  Umělecká 5, 170 00 Praha 7
  e-mail: p.cervenkova@okamzik.cz
  web: www.okamzik.cz (externí odkaz) a www.nevidomimezinami.cz (externí odkaz)

  Okamžik poskytuje sociální služby těžce zrakově postiženým (průvodcovská a asistenční služba, poradenství), věnuje se osvětové práci (vydavatelská činnost) a podporuje kulturní aktivity související se zdravotním postižením.

 • VIA hluchoslepých z.s.
  Mutkov 32, 785 01 Šternberk
  telefon: 251 556 381
  e-mail: jajakes@volny.cz
  web: V rámci pomoci o.s. Okamžik našemu sdružení jsou základní informace o VIA Sdružení hluchoslepých umístěny na www.okamzik.cz (externí odkaz)

  Konzultace a informace k otázkám hluchoslepoty a mezinárodního hnutí hluchoslepých lidí.

 • Společnost pro ranou péči
  web: www.ranapece.cz (externí odkaz)

  Skrze sedm pracovišť v regionálních městech ČR a Metodické centrum v Praze Společnost pro ranou péči, podporuje a provází rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným (zrakové s mentálním, pohybovým a dalším) postižením od narození nejvýše do 7 let věku dítěte.

  1. Naši pejsci jsou vychováváni v rodinách dobrovolných pečovatelů. Také v průběhu výcviku jsou umístěny v bytech cvičitelů.Tim je zabezpečen stály dohled nad chováním a zdravotním stavem psů. Odmítáme zavírání psů do kotců.
  2. S každým klientem pracujeme individuálně. Naši klienti mají možnost setkávat se se svým příštím pomocníkem již v průběhu výcviku. V některých případech klienti aktívně spolupracují s cvičitely při výcviku. Produkce: 15 až 20 psů ročně.
(c) 2007 KPČH z. s. - webdesign jarha (externí odkaz)