Cena Modrého slona, 27.6.2009

Úvodní stranaAkce a služby > Cena Modrého slona, 27.6.2009

Ota Pačesová převzala umělecké ocenění

Cena Modrého slona je celostátní umělecká soutěž pro občany se zdravotním postižením, kterou vyhlašuje sdružení Artefaktum.cz spolu s Centrem pro zdravotně postižené Libereckého kraje. V letošním IV. ročníku bylo vystaveno 679 výtvarných děl z celkem 2806 přihlášených uměleckých prací v různých kategoriích. Týdenní přehlídku zhlédlo přes 7 tisíc návštěvníků z celé České republiky. V sobotu 27. června proběhlo v liberecké ZOO slavnostní vyhlášení Cen Modrého slona 2009 za účasti všech partnerů projektu. Hlavní cenu v kategorii keramické tvorby převzala paní Ota Pačesová za kolektivní dílo členů Klubu přátel červenobílé hole - Betlém.


Téhož dne jsme se s paní Pačesovou v Liberci setkaly, abych jí mohla poblahopřát. Zároveň jsem jí položila několik otázek.

foto: Ota Pačesová s oceněním

Blahopřeji k získání ceny. Můžeš nám něco říci o díle, kterým jste v soutěži zvítězili?

Keramický betlém vznikal postupně na našich dvou festivalových pobytech. Je vyrobený ze samotvrdnoucí hlíny, a tak se nemusel vypalovat a byl hned schopný převozu. Vyrábělo ho 19 osob a má v současnosti kolem třiceti figurek. Myšlenka byla vytvořit společné dílo, které se dá neustále doplňovat a zvětšovat. K účasti na tomto společném díle jsme vyzvali i ostatní organizace pro hluchoslepé, ale bohužel se ani jedna z nich nezúčastnila.

Pokud vím, zvítězilo toto dílo již v jiné soutěži. Kdy a kde to bylo?

Na výstavě Senior - Handicap - Svět mých radostí v Lysé nad Labem, která se konala od 25. do 27. dubna loňského roku. Zde jsme byli za tento betlém také oceněni.

Když jde o tak unikátní dílo, proč jste je nedali také do soutěže Hieronyma Lorma?

Pravidla této soutěže znemožňují účast kolektivu. A nemohli bychom se pak zúčastnit i jiných soutěží, protože bychom o toto dílo přišli. Podle pravidel Lormu se totiž vystavované dílo nevrací autorům, stává se automaticky majetkem pořadatele soutěže. Byla by škoda, kdyby se tato pravidla nezměnila, protože takto nemáme možnost předvést naše dílo právě té skupině, do které naši lidé patří.

Jaké aktivity plánujete do budoucna?

Budeme se držet toho, co děláme. Je to zejména rozvíjení volnočasových aktivit v rámci našich klubů v Praze a v Brně. V současnosti máme z pobytu na Máchově jezeře vyrobený soubor loutek - maňásků, který možná přihlásíme do nějaké soutěže v příštím roce. Opět si myslím, že se to všem účastníkům povedlo a že vdechli těmto loutkám specifickou duši. Budeme pokračovat na propagaci problematiky hluchoslepých pomocí naší výstavy s názvem "Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme", která je putovní, a tak může postupně být ve všech větších městech naší republiky. Zatím se konala v Hradci Králové, Olomouci, 2x v Praze, nyní na podzim bude v Brně a v menším provedení i v Liberci.

Přeji mnoho dalších úspěchů.
Mgr. Věra Strnadová

Převzato z časopisu GONG 9-10/2009

Další fotografie naleznete v naší fotogalerii

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)