Několik vět pro dárce a dobrovolníky

Úvodní stranaPro dárce > Několik vět pro dárce a dobrovolníky

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon." - (Bible 1. Kor.13:1)

Vážení přátelé a příznivci,

dovolte nám, abychom vám krátce představili nově vzniklé občanské sdružení Klub přátel červenobílé hole.

Náplní našeho klubu budou především přátelská setkání, výlety a návštěvy kulturních akcí.

Propagace a podpora potřeb hluchoslepých.

Naše sdružení vzniklo na základě přání několika hluchoslepých přátel, kteří projevili touhu se scházet neformálně, cítili potřebu nalézt prostor, kde se mohou svobodně vyjádřit.

Kde si mohou mezi sebou popovídat v malých skupinkách.

Kde naleznou pochopení svých každodenních problémů.

Kde činnost sdružení nebude pouze na bázi odlidštěných profesionálních služeb, ale na úzkém vzájemném kontaktu.

Profesionalita bez obětavosti a lásky se stane v profesích, kde pracujeme s lidmi studenou, beztvarou a nepojmenovatelnou.

Můžeme mít sice zajištěny všechny základní životní potřeby a služby třeba ve špičkové kvalitě, ale pokud nepocítíme byť zrnko člověčenství ze sebe sama, nebudeme se cítit šťastni.

Zkusme se na sebe usmát, zkusme zažertovat, zkusme toho druhého vzít třeba na vteřinku za ruku, pohlaďme slovem a zastavme se v tom denním shonu a pocítíme, že budeme i my spokojenější a šťastnější.

Vždyť tyto dary nic nestojí a navíc se nám bohatě vrátí.

Nezáviďme kolegovi, jinému občanskému sdružení, že ho mají Vaši svěřenci raději, i když vlastně profesně dělá vše stejně jako my, ale zkusme se zamyslet proč tomu asi je.

A když se náhodou mezi námi někde objeví člověk ač profesionál a do své činnosti vloží obětavost a lásku, nepovažujme jeho vztah a přístup k lidem za neprofesionální a patologický.

Přijměme jeho snahu a pomoc.

Činnost našeho sdružení budeme zajišťovat právě takovými lidmi odborníky - dobrovolníky.

Chceme, být sami aktivní a činnost klubu si sami řídit.

Nechceme, aby se hlavní náplní naší činnosti stala honba za penězi.

I za málo se budeme snažit udělat mnoho.

A tak pokud se chcete zapojit buď podporou finanční či dobrovolnickou, jste mezi námi vítání.

Děkujeme,

za organizátory a návštěvníky klubu

Bc. Marek Müller – tajemník

Kontakt pro dárce: muller.mark@seznam.cz; mobil 608780703

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)