Výroční zpráva za rok 2008

Úvodní stranaPro dárce > Výroční zpráva za rok 2008

Základní údaje o organizaci

Název: Klub přátel červenobílé hole o. s.

Právní statut: občanské sdružení

Sídlo: Přemyšlenská 13, 182 00 Praha 8

Telefon: 284 691 012

Mobil: 775 164 190

E-mail: pacesova.ota@volny.cz

Internetová prezentace: www.klubpratel.wz.cz

IČO: 26999960

Bankovní spojení: číslo účtu - 2106507001/2400 - eBanka Praha 6

Oficiální datum založení: 9.4.2005

Registrace: MV ČR VS/1-1/60828/05-R

Statutární zástupci

Předseda: Ing. Leopold Brückner

Tajemnice: Ota Pačesová

Předsednictvo: Karla Jandlová, Martin Tarčinec

Dozorčí rada: Jarmila Tarčincová, Ladislav Berky, Martina Hanusová

foto: Předsednictvo klubu a Dozorčí rada - Martin Tarčinec, Karla Jandlová, Martina Hanusová, Jarmila Tarčincová, Ing. Leopold Brückner, Ladislav Berky

Předsednictvo Klubu a Dozorčí rada: Martin Tarčinec, Karla Jandlová, Martina Hanusová, Jarmila Tarčincová, Ing. Leopold Brückner, Ladislav Berky

Náš program

 • Klub podporuje především rozvíjení kulturních aktivit a tvořivosti.
foto: Detail ruky, která si prohlíží vystavený exponát
 • Klub pořádá návštěvy kulturních a společenských akcí, poznávací výlety.
 • Klub pořádá pobytové akce se zaměřením zejména na výtvarnou tvořivost.
foto: Studentka Kristýna radí Irence Š. při tvorbě přáníčka
 • Klub pořádá propagační akce - tématické výstavy související především s postižením hluchoslepota.
foto: Návštěvnice výstavy si prohlížejí vystavené exponáty
 • Klub vydává občasník "Paprsek ze tmy", který je rozesílán na osmdesát e-mailových adres.
 • Klub je pro členy zázemím, kde si mohou mezi sebou popovídat v malých skupinkách a vyměnit si vlastní zkušenosti.
 • Členem Klubu může být každý občan starší 18 let.
foto: Studentka Eva s Jarkou N. komunikují prstovou abecedou

Organizační struktura

Klub Praha: vedoucí Ota Pačesová - tajemnice

Klub Brno: vedoucí Ing. Leopold Brückner - předseda

Tlumočník pro hluchoslepé: Ota Pačesová

Účetní a ekonom: Ota Pačesová

Lektorky: Martina Hanusová, Marcela Machovičová

Externisté

Supervize: MUDr. Zdena Janková

Webové stránky: Jaroslav Hanus

Dobrovolníci: průvodci z organizace Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých

Prostory

Klubovna Praha v prostorách České unie neslyšících o.s., Praha, Dlouhá 37, Praha 1

foto: Klubovna Praha

Klubovna Brno v prostorách Úřadu městské části Brno - Královo pole - pečovatelský dům, Štefánikova 63a

foto: Klubovna Brno

Členská základna

Členskou základnu tvoří z 90 % zdravotně postižení. Nejvíce s hluchoslepotou a zrakovým postižením. K 31.12.2008 - počet členů 58.

Poslání

Posláním KPČH o. s. je podporovat ty, kteří se chtějí nějakým způsobem sami realizovat v tvořivé, či jiné činnosti. Při tom plně respektovat jejich lidskou jedinečnost a pomáhat jim v jejich aktivizaci.

Cíl

Cílem je posilovat v lidech zdravé sebevědomí, najít jim smysl života, společenské uplatnění. Vést je k soběstačnosti. Odstranit pocit beznaděje a opuštěnosti.

Slovo úvodem

Milí přátelé, na následujících stránkách Výroční zprávy bychom vás rádi seznámili s činností našeho Klubu v minulém roce. Naše finanční možnosti jsou nevelké, ale myslíme si, že práce, která za námi zůstává, rozhodně malá není. Spousta práce je odvedena dobrovolně, bez nároku na mzdu, jen s nadšením a chutí něco dobrého pro druhého udělat. Mnoho práce sami pro sebe navzájem dělají také sami hluchoslepí členové KPČH a nejsou tak jen pasivními příjemci sociálních služeb. Děkujeme všem, kdo nás v minulém roce podpořili a doufáme, že nám i nadále zachovají svou přízeň.

Základní standardy

 • Organizace dbá na odpovídající odbornou a morální úroveň svých dobrovolníků.
 • Organizace zajišťuje svým dobrovolníkům pravidelné informace.
 • Zásadou je respektování individuálních potřeb klienta a daných okolností.
 • Člen klubu nesmí být při poskytování služby diskriminován pro své pohlaví, zdravotní stav, rasu, jazyk, náboženství, politické přesvědčení, sexuální orientaci aj.
 • Je vedena dokumentace a statistika o kontaktech s členy klubu.
 • Je vedena evidence pořádaných akcí.
 • Je vedena evidence členů klubu.
 • Organizace pravdivým, široce dostupným a srozumitelným způsobem informuje členy klubu, odbornou i laickou veřejnost o nabízených službách a činnosti organizace.
 • Organizace jasně definuje svou nabídku klubu, tato nabídka je veřejně přístupná.
 • Organizace vytváří podklady pro prezentaci své činnosti (informační měsíční bulletin “Paprsek ze tmy“, výroční zprávy, www stránky, apod.).

Přehled činnosti za rok 2008

Praha - klubová setkání

 • Leden
  • Život 90 - návštěva kavárny
  • Městská část Praha 9 - Galerie "9" - společná návštěva výstavy "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME..."
 • Únor
  • ŠKODA Auto Muzeum v Mladé Boleslavi - celodenní výlet
 • Březen
  • Kongresové centrum, Praha - konference INSPO
 • Duben
  • Divadlo Viola, Praha
  • Muzeum hlavního města Prahy - výstava haptická - "Začalo to hrudkou hlíny"
  • Výstaviště Praha - Holešovice - výstava "NON Handicap" - společně s brněnským klubem
  • Lysá nad Labem - výstava "Senior - Handicap"
 • Květen
  • Staroměstská radnice, Praha - výstava "Neviděný svět"
 • Červen
  • Setkání před prázdninami
 • Červenec
  • Křivoklát - prohlídka pro nevidomé "Hrad naslepo"
 • Srpen
  • Mníšek pod Brdy - prohlídka pro nevidomé "Zámek naslepo"
 • Říjen
  • Vozovna Střešovice, Praha - prohlídka Muzea dopravních podniků
 • Listopad
  • Praha, ČUN - klubové setkání a vystoupení Komorního klubu Josefa Zimermana
 • Prosinec
  • Národní divadlo, Praha - hmatová prohlídka

Brno - klubová setkání

 • Únor
  • Klubovna Brno - dvě přátelská setkání, besedy na různé téma
 • Březen
  • Klubovna Brno - dvě přátelská setkání, besedy na různé téma
 • Duben
  • Klubovna Brno - klubové setkání
  • Brno - návštěva představení divadla hluchoslepých LORMOS
  • Výstaviště Praha - Holešovice - výstava "NON Handicap" - společně s pražským klubem
  • Klubovna Brno - narozeninová oslava a beseda
 • Květen
  • Brno, Červený kostel - benefiční koncert - celorepubliková společná akce
  • Klubovna Brno - klubové setkání
  • Brno - návštěva Tmavomodrého festivalu
  • Klubovna Brno - rozloučení před prázdninami
  • Brno - účast na Brněnské muzejní noci
 • Červen
  • ÚSP Brno - Chrlice - Divadelní zkouška klubu
 • Září
  • Klubovna Brno - zahájení nového školního roku
 • Říjen
  • Klubovna Brno - klubové setkání
 • Listopad
  • ÚSP Brno - Chrlice - vystoupení Komorního klubu Josefa Zimermana
  • Klubovna Brno - vystoupení Komorního klubu Josefa Zimermana
  • Praha, ČUN - klubové setkání a vystoupení Komorního klubu Josefa Zimermana
 • Prosinec
  • Klubovna Brno - vánoční setkání

Individuální kurzy

Individuální výuka výtvarných technik proběhla v Praze, Liberci, Chomutově a Jihlavě. Jako ideální se jeví návštěva hluchoslepých klientů přímo v místě bydliště. Ve vlastní domácnosti se klienti dobře orientují, nejsou závislí na doprovodu do jiných míst. Přispívá to k jejich klidu a pocitu bezpečí.

Celkem bylo věnováno tomuto způsobu výuky 140 hodin, které realizovaly lektorky Marcela Machovičová (hluchoslepá ZTP/P) z Liberce a Martina Hanusová z Prahy.

Individuální návštěvy - psychická podpora zaměřená na osobní přání, pomoc při řešení různých situací podle přání klienta.

Účast v soutěžích

 • Výstava "Senior - Handicap", Lysá nad Labem, 25.4. - 27.4.2008. Získali jsme ocenění za vystavený "Betlém".

Pobyty

 • Čtvrtý týdenní pobytový festival v Kostelci nad Orlicí.
 • Zahraniční zájezd do Chorvatska, společně s ÚSP Brno - Chrlice. Paní Pačesová zde zajišťovala pro klienty doprovod a tlumočení do znakového jazyka.

Výstavy

 • "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…" - Městská část Praha 9 - Galerie "9", 21.1.-31.1.2008
 • "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…" - Česká unie neslyšících, Praha 1, 3.4.-15.4.2008
 • "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…" - Krajská knihovna, Karlovy Vary, 26.5.-30.6.2008
 • Aktivní účast na výstavách a soutěžích pořádaných jinými vystavovateli.

Přednášky námi pořádané

 • Česká unie neslyšících
  • Poplatky ve zdravotnictví, 15.1.2008
  • Neslyšící a hluchoslepí ve zdravotnickém zařízení, 19.2.2008
  • Přednáška o činnosti KPČH v rámci Dne otevřených dveří, 23.9.2008
 • Nemocnice Karlovy Vary
  • Přístup k hluchoslepým osobám ve zdravotnických zařízeních, 12.2.2008
 • Agentura profesního poradenství pro neslyšící, Praha
  • Hluchoslepí a zaměstnanost v ČR, 16.5.2008
 • Psychiatrické centrum Praha
  • O hluchoslepotě, 5.8.2008
 • Krajská knihovna Karlovy Vary
  • Desatero hluchoslepých, 8.10.2008
 • Běleč - Mireabilis, o.s.
  • Hry neslyšících a hluchoslepých, 2.11.2008
 • Krajský úřad Brno
  • Desatero hluchoslepých, 18.11. a 25.11.2008
 • APZP Poděbrady
  • Desatero hluchoslepých, 5.12.2008

Školení dobrovolníků v rámci Dne dobrovolníků - Fórum dárců

 • ČUN, Praha 1, 12.9.2008
 • ÚSP Brno - Chrlice, 3.10.2008
 • České Budějovice, 26.9.2008

Pomoc studentům

Poskytli jsme konzultace k diplomové práci jedné studentce z Univerzity Hradec Králové. Tři studentky z Univerzity Hradec Králové u nás realizovaly týdenní praxi. Jedna studentka z Masarykovy univerzity v Brně prošla praxí v brněnském klubu.

Média

 • Český rozhlas Leonardo, 25.1.2008, pořad - "Třetí dimenze". Život v tichu a temnotě. Problémy hluchoslepých diskutují zástupkyně Klubu přátel červenobílé hole - Hanusová a Pačesová.
 • Český rozhlas Brno, 25.4.2008, pořad "Randez vous s paní Ducháčkovou". O činnosti klubu v Brně diskutuje předseda Ing. Leopold Brückner.
 • Televize Nova, 5.7.2008, hlavní večerní zpravodajství. O tlumočení pro hluchoslepé - Pačesová.
 • Český rozhlas Radiožurnál, 20.11.2008, pořad "HandyCamping". O komunikačních systémech - Pačesová.
 • Česká televize, Televizní klub neslyšících, prosinec 2008 (předtočeno) - Pačesová.
 • Karlovarský deník, článek "O výstavě".
 • Mikulášský charitativní bazar - Pražská křižovatka, pořadatel Nadace VIZE 97.
 • Spolupráce s Nadačním fondem Českého rozhlasu - Sbírka Světluška - prezentace výrobků KPČH.

Celoživotní vzdělávání dobrovolníků

 • Kurz znakového jazyka - Pevnost - České centrum znakového jazyka, o.s.
 • Kurz znakované češtiny - Česká komora tlumočníků znakového jazyka o.s., Praha
 • Kurz osobní asistence pro hluchoslepé - o.s. LORM
 • Kurz lektorů Desatera pro zdravotně postižené - NRZP ČR
 • Kurz keramiky pro lektory, ZUŠ - Výtvarné studio, s.r.o., Ústí nad Labem
 • Seminář "Zákon o sociálních službách (novela 2008) a standard kvality SS č. 9 a 10"
 • Kurz - Hluchoslepota - kazuistiky - Česká komora tlumočníků znakového jazyka o.s., Praha
 • Seminář - Poradenství v sociálních službách - Asociace poraden osob se zdravotním postižením
 • Supervizní setkání - 4 x za rok 2008 - supervizorka MUDr. Zdena Janková

Legislativa

 • Účast v pracovní skupině Vládního výboru pro zdravotně postižené občany k novele zákona Sb. 155/98 o znakové řeči.

Statistika

 • Během roku bylo odpracováno dobrovolníky v přímé práci s členy klubu celkem 1737 hodin.
 • Ostatní administrativní neplacené činnosti - 1179 hodin (příprava Paprsku ze tmy, pozvánky, akce, studium).
 • Placená činnost: účetní práce, lektorky, údržba www stránek, supervize - 532 hodin.
 • Počet uskutečněných akcí klubu - 43

Kontakty

Telefon, SMS

1015

Písemné

102

Osobní

666

E-mail

3022

kontakty celkem

4805


Hodnota práce dobrovolníků

 • 1737 hod x 100,- Kč = 173.700,- Kč - přímá péče
 • 1179 hod x 150,- Kč = 176 850,- Kč - administrativní, organizační činnost a vzdělávání
 • Celkem věnována hodnota práce dobrovolníky ve výši 350.550,- Kč.

Jak jsme financováni

Klub přátel červenobílé hole není dotován státní dotací. Přátelské návštěvy a doprovody na akcích provádí dobrovolníci bez nároku na mzdu.

Spolupráce

 • Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých - zajišťuje nám dobrovolníky na akce na základě uzavřené smlouvy.
 • Tyfloservis, o. p. s. - zapůjčuje nám bezplatně indukční smyčku na akce.
 • VIA Občanské sdružení hluchoslepých - společně připomínkujeme zákony a podílí se s námi na osvětové činnosti.
 • Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - školí zdarma naše lektory.
 • Česká unie neslyšících o.s., Praha - poskytuje prostory na klubovou činnost za minimální nájemné.
 • Palata - Domov pro zrakově postižené - poskytuje zázemí pro větší akce. Reciprocitou docházíme pravidelně jednou týdně za klienty, předčítáme, chodíme na vycházky.
 • Pevnost - České centrum znakového jazyka, o.s. - kurzy znakového jazyka.
 • Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s. - kurz znakového jazyka.
 • Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel - ASNEP o.s. - jsme členy a aktivně působíme v legislativní komisi.
 • Ústav sociální péče v Brně - Chrlicích
 • Centrum pro zrakově postižené Karolina - UK, Praha - tisk materiálů v braillově písmu.
 • Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta - přednášky a spolupráce se studenty.
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Fórum dárců

Propagace

 • Interní časopis "Paprsek ze tmy" - v roce 2008 vydáno 10 čísel
 • Praha, Lichtenštejnský palác - Festival Euroart Praha - prezentace na koncertě, 18.3.2008
 • Brno, Červený kostel - Československá církev evangelická uspořádala benefiční koncert pro KPČH, 4.5.2008 - 120 osob
 • Vydání brožury Kultura hluchoslepých
 • Vydání brožury Kultura hluchoslepých aneb každý je něčím výjimečný
 • Inovace našich internetových stránek - www.klubpratel.wz.cz. Získali jsme ocenění Blindfriendly - střední úroveň přístupnosti pro zrakově postižené.


Podpořili nás v roce 2008

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

85.300,- Kč

logo Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Nadační fond Českého rozhlasu

30.000,- Kč

logo Nadační fond Českého rozhlasu logo Nadační fond Českého rozhlasu - Světluška

GlaxoSmithKline, s.r.o.

25.000,- Kč

logo GlaxoSmithKline, s.r.o.

Nadace auxilia

20.000,- Kč

logo Nadace auxilia

Příspěvek pro rok 2007-08 na projekt "NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME…"

Nadace Euronisa

10.000,- Kč

logo Nadace Euronisa

Cígler Software a.s.

 

logo Cígler Software a.s.

Dar - Software Money S3 Lite pro nevládní neziskové organizace


Drobní dárci - 10.500,- Kč

Veřejná sbírka - drobní dárci 9.859,- Kč

Všem dárců za podporu děkujeme, bez jejich pomoci bychom se neobešli a jen s obtížemi bychom dokázali zrealizovat všechny výše uvedené aktivity.

Výroční zpráva byla schválena předsednictvem dne 22.4.2009

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)